Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástřikové lepidlo Multi

Sprejové lepidlo Multi
NÁSTŘIK.LEPIDLO-MULTI-500ML

Obj. č. 0890100226

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Nástřikové lepidlo Multi

Obj. č. 0890100226

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Počet

OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nástřikové lepidlo Multi lepí širokou škálu pokladů, například dřevo, kovy, pryž, tkaninu, většinu plastů, lepenku, polyethylen, beton i dekorativní lamináty.

Vhodné pro lepení např. dřeva, kovů, pryže, tkaniny, většiny plastů, lepenky, polyethylenu, betonu i dekorativních laminátů. Je ideální pro trvalé lepené spoje, u nichž je nutná počáteční pevnost spoje. Vykazuje dobrou tepelnou odolnost a nedojde-li ke kontaminaci, doba zavadnutí je několik hodin. Výrobek vždy nejdříve vyzkoušejte na malém vzorku materiálů, abyste ověřili, že je vhodný pro dané použití. Některé vinylové polymery například obsahují velké množství změkčovadla, které může časem migrovat a lepený spoj změkčit. Máte-li pochybnosti, proveďte nejdříve zkoušku.Výhody


 • Neobsahuje methylenchlorid

 • Rovnoměrný nástřik

 • Rychlá a snadná aplikace

 • Rychlé zasychání

 • Vysoký obsah sušiny

 • Odolnost proti vysokým teplotám

 • Slabý zápach

 • Dlouhá doba zavadnutí

 • Lepí širokou škálu podkladů
Upozornění

Nástřikové lepidlo Multi zasychá za normálních podmínek dvě minuty, ale při odlišných podmínkách v oblasti teploty a vlhkosti se může tato doba lišit. Vysoká vlhkost a nízké teploty zasychání zpomalují a při velmi nízké teplotě může dojít k vykvétání. Vykvétání způsobuje vlhkost, která se vytvoří v lepené spáře, když se vlivem odpařování rozpouštědla sníží teplota vzduchu nad ní.Chraňte před extrémními teplotami v řízeném prostředí mezi 15 a 35 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nestavte na chladnou betonovou podlahu. Nízké teploty mohou způsobit nevratné oddělení lepidla.


Při skladování za doporučených podmínek v původních neotevřených obalech má výrobek dobu skladovatelnosti 12 měsíců.Nenechte výrobek zmrznout!

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou podle našich nejlepších znalostí správné, vycházejí z našich dosavadních znalostí a zkušeností, ale nemohou být použity jako záruka, protože na trhu je mnoho různých materiálů a podmínky aplikace jsou mimo naši přímou kontrolu a dohled.

Informace o výrobku

Katalogové listy(X)

Přílohy ve formátu PDF 1  |  2

Celkový katalog

Datové listy(X)

Oblast použití
 • Používá se k lepení horizontálních spár

 • Vnitřní i venkovní prostory

 • Dilatační spáry mezi mnoha různými stavebními materiály

 • Smršťovací spáry

 • Průmyslové podlahy

 • Podlahové krytiny

 • Lišty
Návod
 • Povrchy by měly být čisté, suché a neměla by na nich být mastnota, olej nebo prach. Příliš mnoho prachu zhorší funkčnost lepidla.

 • Podklady je třeba před montáží kondicionovat. To je zvláště důležité u laminátů. Kondicionování probíhá 48 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 45 ‐ 55 %. Vzduch musí okolo dílů volně cirkulovat.

 • Držte aerosol přibližně v úhlu 70° k povrchu a nanášejte na oba povrchy rovnoměrnou vrstvu lepidla tak, abyste dosáhli 80 - 100% pokrytí. Jeden povrch stříkejte svisle, druhý vodorovně. Zvláštní pozornost věnujte okrajům.

 • Když je lepidlo suché na dotek, je připravené k vytvoření lepeného spoje.

 • Na porézní podklady může být třeba nanést lepidlo dvakrát.

 • Zasychání trvá přibližně 2 minuty, v závislosti na podkladech, okolní teplotě a vlhkosti. Pokud je nastříkáno nadměrné množství lepidla a dochází k jeho slévání, doba zasychání se tím prodlužuje a lepidlo může pronikat laminátem.

 • Po nástřiku sejměte špičku stříkací pistole a vypláchněte ji rozpouštědlovým čističem, než se lepidlo vytvrdí.

 • Je důležité si pamatovat, že přípravek Nástřikové lepidlo-Multi je kontaktní lepidlo, které tvoří lepený spoj tak, že se přilepí samo na sebe, proto musí být na obou površích dostatečné množství lepidla, aby se spoj vytvořil.

 • Nechte lepidlo zavadnout a během této doby povrchy chraňte před kontaminací. Lepidlo je připravené k vytvoření spoje, když je suché na dotek a neobtiskuje se.

 • Jakmile se oba povrchy na sebe přiloží, vytvoří se pevný spoj. Chcete-li zabránit tomu, aby se povrchy dostaly do kontaktu předčasně, můžete použít distanční vložky.

 • Jakmile na sebe oba povrchy přiložíte, rovnoměrně přitlačte na celou plochu dílu, začněte ve středu a pokračujte do krajů. Pomocí bloků nebo 3palcového válečku zajistěte přitlačení celého dílu, aby byl kontakt lepidla dostatečný.

 • Zvláštní pozornost věnujte okrajům. Vezměte prosím na vědomí, že zkouška zvednutím okraje v tuto chvíli bude mít za následek zeslabení spoje. Nejlepších výsledků dosáhnete s válcovým lisem se štěrbinou.

 • Po slepení je možné díl podle potřeby obrábět nebo ořezávat.

 • Úplné vytvrzení bude trvat 24 hodin.

Chemická báze

Hydrokarbon

Barva

Čirá

Hustota

0,83 g/cm³

Min./max. teplota zpracování

15 až 35 °C

Min./max. doba odvětrávání

5 min-60 min

Min./max. vzdálenost rozprašování

10-20 cm

Obsah

500 ml

Hmotnost obsahu

400 g

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Neobsahuje rozpouštědla

Ne

Obj. č. Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Technické informace