Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Stropní hřebík W-DN
Stropní hřebík W-DN - 1
Stropní hřebík W-DN - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Stropní hřebík W-DN

Snadná montáž: Stačí zasunout, zatlouci a je hotovo! Pro montáž stropních závěsů nebo C-profilů do sádrokartonu. Do betonu, pozinkovaná ocel

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Instalace zatlačením

  • Malá hloubka vývrtu

  • Malý průměr vývrtu

  • Okamžité zatížení – bez čekání

  • Snadná instalace: Zatlučte vyčnívající čep kladivem, dokud nebude v rovině

  • Není nutný speciální vrták ani ustavovací nástroj

  • Ukotvení zajištěné třením – roztažná kotva řízená vzdáleností
Upozornění

Kotvy v nekonstrukčním systému založeném na redundantním návrhu v betonu (pro všechny směry zatížení)


Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní YF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C.Přípustné zatížení při vystavení ohni


Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro únosnost při vystavení YM,fi = 1,0 podle doporučení v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků YF = 1,0.Jmenovitý průměr vrtáku a průměr řezných hran vrtáku


Příklepové vrtáky z karbidu wolframu musí odpovídat specifikacím stanoveným v informačním letáku německého institutu pro stavební inženýrství (Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt) a profesního sdružení německých výrobců nástrojů (FWI) o „charakteristických hodnotách, požadavcích a testech pro vrtáky do zdiva s tělem z karbidu wolframu, které se používají k vyvrtání otvorů pro ukotvení“. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v tomto informačním letáku.

Kotvy do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci v betonu: Evropské technické schválení ETA-12/0029


  • Rozměry odpovídají „Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, metodika provedení C

  • Kotva s evropským technickým schválením pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i bez trhlin (tlaková zóna v betonu)

  • Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém betonu normální hmotnosti s třídou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206-1:2000-12


Požární odolnost: R30, R60, R90, R120 (základní materiál: Beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-12/0029)