Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

Přihlášení pro zákazníky
Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

Lepicí a těsnicí hmota Super RTV
Lepicí a těsnicí hmota Super RTV - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lepicí a těsnicí hmota Super RTV

Vysoce kvalitní lepicí a těsnicí hmota pro použití v běžném a automobilovém průmyslu.

 • Obsah: 200 ml
 • Chemická báze: Neutrálně zesítěné silikony, na bázi oximu
 • Pach/vůně: Charakteristický
 • Min. čas tvoření škraloupu: 5 min
 • Podmínky pro čas tvoření škraloupu: při 23°C a relativní vlhkosti 50%
 • Rychlost vytvrzení: 3 mm/d
 • Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení: 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu
 • Min. pevnost v tahu: 2.2 N/mm²
 • Podmínky pro pevnost v tahu: podle normy ASTM D-412
 • Tepelná vodivost λ: 0.2 J/(m*s*K)
 • Podmínky pro tepelnou vodivost λ: podle normy ASTM D-2214/70
 • Součinitel teplotní roztažnosti: 0.0002 1/K
 • Podmínky pro součinitel teplotní roztažnosti: Podle normy ASTM EB-31
 • Dielektrická pevnost: 16 kV/mm
 • Podmínka pro dielektrickou pevnost: Podle normy ASTM D-149
 • Relativní permitivita: 2,8
 • Podmínky pro relativní permitivitu: 1 MHz, ASTM D-150
 • Součinitel ztrát: 0,002
 • Podmínka pro součinitel ztrát: 1 MHz, ASTM D-150
 • Specifický vnitřní izolační odpor: 1000000000000000 Ohm/cm
 • Podmínky pro specifický vnitřní izolační odpor: Podle normy ASTM D-257

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Barva Min./max. odolnost vůči teplotám Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám Oblast použití Počet Bal.
Cena/Bal.
08933311
Černá -60 až 260 °C 300 °C Vodní čerpadla, Olejová čerpadla, Čelní kryt, Víko ložiska vačkového hřídele, Těleso termostatu, Olejové vany, Víko převodovky, Posuvná střecha, Dveře
08933312
Červená -60 až 315 °C 370 °C Olejová čerpadla, Čelní kryt, Víko ložiska vačkového hřídele, Olejové vany, Víko převodovky, Výfukový svod, Výfuková příruba, Víka a příruby motorů, Oblast sání
08933313
Modrá -60 až 260 °C 300 °C Olejové vany, Víko ventilů, Skříň zadní nápravy, Těsnění klikové skříně, Skříň diferenciálu, Víko ložiska vačkového hřídele
08933314
Transparentní -60 až 260 °C 300 °C Těsnění akumulátorů, Těsnění halogenové svítilny, Utěsnění dílů karosérie, Těsnění transformátoru
08933316
Šedá -60 až 260 °C 300 °C Vodní čerpadla, Olejová čerpadla, Čelní kryt, Víko ložiska vačkového hřídele, Těleso termostatu, Olejové vany, Víko převodovky, Oblast sání, Těsnění akumulátorů

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o ceně a vyobrazení

Cena za obalovou jednotku (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Stránkový katalog

Datové listy()

Datové listy ()

Bezpečnostní list

Data CAD  | 

Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +420 326 345 142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Výborná odolnost vůči chemikáliím


 • Může být používána také na kritických místech, kde přichází do styku s různými kapalinami

 • Vynikající odolnost vůči motorovému a převodovému oleji, chladivům a nemrznoucím směsím


Při vytvrzování nevytváří kyseliny


 • Nekorozivní, bez negativních vlivů na elektronické součástky a lambda sondy


Těsnicí materiál v nádobce se stlačeným vzduchem


 • Snadné dávkování bez dalších pomůcek

 • Tenké a rovnoměrné nanášení housenky
Upozornění

Při utěsňování např. olejových van nebo převodovek je velmi důležité, aby těsnicí materiál nevnikl dovnitř. Z tohoto důvodu doporučujeme nanést těsnicí materiál na styčné plochy součástí. Spojte obě součásti, opatrně je stiskněte rukou a mírně posuňte proti sobě. Poté součásti opět oddělte a odstraňte těsnicí materiál, který vnikl dovnitř. Součásti do 5 minut znovu spojte a pevně utáhněte. Před uvedením do provozu zkontrolujte dobu tvrdnutí (podle tloušťky těsnicího materiálu).

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.