Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Nabíječka běžných akumulátorů

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nabíječka běžných akumulátorů

Integrovaná elektronická ochrana

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Nabíječka s automatickou ochranou proti přeplnění a elektronickou ochranou proti nesprávné polaritě, nesprávnému připojení a zkratům

  • Akumulátor lze nabít bez vyjmutí svorek

  • Ocelové pouzdro

Kyselina akumulátorů je vysoce korozivní. V případě kontaktu (oči, kůže, oblečení) okamžitě opláchněte studenou vodou a v případě potřeby zavolejte lékaře


Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte kabely nabíječky, pokud je nabíječka připojena k síťovému napětí


Nabíjení akumulátorů produkuje plynnou směs kyslíku a vodíku, která je vysoce výbušná. Udržujte akumulátor v bezpečné vzdálenosti od plamenů a jisker